Gyermeknapi rajzpályázat 2023

0

 

Gyermeknapi rajzpályázat!

A közelgő gyermeknap alkalmából rajzpályázatot hirdetünk a gyermekeknek! 😊

Pályázat témája:

Rajzold le a kedvenc erdővel kapcsolatos élményedet, kedvenc erdei állatodat, vagy bármilyen korábbi emléket vagy jövőbeli elképzelést a Szent Orbán Erdei Hotellel kapcsolatban. Az eszközök szabadon választhatók! (bármilyen festék, ceruza, toll, zsírkréta stb.)

Jelige: #szentorbanwellnesshotel#erdeirajzpályázat

Korosztály: 3-14 éves korig

A rajzok beküldési határideje: 2023.május.24. (szerda)

A játék időtartama: 2023. május 24. 16:00 – 2023. május 27. 15:59 ·

Szavazás lezárása: 2023. május 27. (szombat) 16:00

Nyertes: a legtöbb lájkot (“Tetszik” “Imádom” “Ölelés” reakciót) kapott rajz alkotója

Nyeremény: 1 db 15 000 Ft értékű Szent Orbán Erdei Wellness Hotel ajándékcsomagot, mely tartalmaz egy 15%-os egyszeri alkalommal szállásfoglalásnál felhasználható kupont.

Az első 5 legkedveltebb rajzot kiállítjuk a Szent Orbán Erdei Wellness Hotelben.

A mai naptól várjuk szeretettel a rajzokat 2023. május 24.-e 16:00-ig a fom@szentorban.hu e-mail címre.

A nyertes rajzát a Szent Orbán Erdei Wellness Hotel Facebook oldalán tesszük közzé, a szavazást követő 24 órán belül.

Köszönjük szépen a megosztásokat és az oldal követését (a rajzpályázatnak nem feltétele).

Rajzpályázat játékszabályai

Szervező Adatai: Szent Orbán Erdei Wellness Hotel, 2625 Kóspallag – Nagyirtáspuszta

  1. A játék és a szervező

Jelen szabályzat a Szent Orbán Erdei Wellness Hotel által kezelt, karbantartott, Facebook oldalán futó üzenőfali rajzpályázatra vonatkozik, (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel.

  1. Kik vehetnek részt a játékban?

A Szervező által meghirdetett Játékban magyarországi lakcímmel rendelkező, 3. életévét betöltött gyermek (a továbbiakban: Játékos) vehet részt, aki lerajzolja kedvenc erdővel kapcsolatos élményét, kedvenc erdei állatát, vagy ha már ellátogatott a Szent Orbán Erdei Wellness Hotelbe korábban, akkor akár egy szép emlékét is megfestheti a hotellel kapcsolatban. A rajzon fel kell tüntetni a gyermek keresztnevét, életkorát és a gondviselője a rajzot elküldi e-mailben a fom@szentorban.hu címre 2023.05.25-ig bezáróan. A beküldött képeket csak gyerekek rajzolhatják, technikai megkötés nincs. A kép nem tartalmazhat előre, vagy más által megrajzolt elemeket, nyomtatott elemeket, más rajzból felhasznált részeket. A Játékost a Játékban a gondviselője képviseli, a Játékosra vonatkozó szabályok a gondviselőre is értendők. · A Játékban a Szervező dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt. · A Játékos gondviselője a rajzpályázatban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. · Amennyiben a Játékos gondviselője jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. · A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

  1. A játék időtartama, menete ·

A játék időtartama: 2023. május 24. 16:01 – 2023. május 27. 16:00 · Nyertesek száma: 1 fő · A rajzokra, művekre lájkolással (“Tetszik” “Imádom” “Ölelés” gombokkal) lehet szavazni. Aki ezen 3 reakcióból kapja a legtöbbet, az jogosult a nyereményre. Nyeremény tartalmazza: · 1 db 15 000 Ft értékű Szent Orbán Erdei Wellness Hotel ajándékcsomagot, mely tartalmaz egy 15%-os egyszeri alkalommal szállásfoglalásnál felhasználható kupont (érvényességi határideje 2023.12.31.-e, a kupon a későbbiekben átruházható). Eredményhirdetés: 2023. május 27. (szombat) 16:00

A játék menete: Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a nyereményjátékban és jogosult legyen a nyereményre, a Szent Orbán Erdei Wellness Hotel Facebook oldalára kikerülő játékfelhívás szerint kell eljárnia. A rajzokat e-mailben várjuk a Facebook bejegyzés közzétételétől számítva 2023. május 24.-e 16:00-ig. A rajzon szükséges feltüntetni a gyermek életkorát és keresztnevét. A nyertes rajzát új bejegyzésként töltjük fel a Szent Orbán Erdei Wellness Hotel idővonalára.

A rajzokat a Szent Orbán Erdei Wellness Hotel Facebook oldalára feltöltött mappában (#szentorbanwellnesshotel#erdeirajzpályázat) tesszük közzé, ahol a látogatók szavazhatnak a kedvenc rajzukra.

  1. Nyeremények, nyertes

A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható. Az eredményhirdetés időpontjáig a legtöbb lájkot (“Tetszik” “Imádom” “Ölelés” reakciót) kapott rajz alkotója jogosult a nyereményre. A nyertes rajzot új bejegyzésként tesszük közzé a Szent Orbán Erdei Wellness Hotel Facebook oldalán, legkésőbb az eredményhirdetés időpontját követő 24 órán belül. A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha: · a Játékra jelentkezésekor a Játékos gondviselője nem töltötte be a 18. életévét; · a Játékos gondviselője az értesítő levélre 1 munkanapon belül nem válaszol; · bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot; · egyértelműen bizonyítható, hogy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert; · egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja; · jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti.

  1. Nyertes értesítése

A nyertes gondviselőjével Facebook / e-mail üzenetben vesszük fel a kapcsolatot és egyeztetjük vele a nyeremény átvételének részleteit. Amennyiben a nyertes gondviselőjével nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertes gondviselőjének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertes gondviselőjét személyazonosságának igazolására. Amennyiben a nyertes gondviselője nem az üzenetben foglaltaknak megfelelően jár el, vagy a kért adatok közül egyet vagy többet nem hajlandó a Szervező rendelkezésére bocsátani írásban, jogosulatlanná válhat nyereményére.

  1. Nyeremény kézbesítése

A nyeremény átvételének részleteit a nyertes gondviselőjével Facebook üzenetben, e-mailben vagy telefonon egyeztetjük. A nyertes gondviselője köteles együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban. A nyereményt a Szent Orbán Erdei Wellness Hotel eredményhirdetéstől számított 3 munkanapon az egyeztetett módon postára adja a nyertes gondviselője számára vagy a helyszínen kerül átadásra nyereménye.

  1. A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes gondviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes gondviselőjének részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

  1. Adatkezelés és adatvédelem

8.1 Tájékoztatás A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Tájékoztatjuk, hogy adatait az adatfeldolgozón kívül harmadik felek részére nem továbbítjuk, kizárólag a jelen szabályzatban részletezett célra, a nyertes gondviselőjének azonosítására, nyereményének részleteivel kapcsolatos egyeztetésre használjuk. A Játék résztvevőinek adatait a Szervező a 8.1 pontban meghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli, és nem dolgozza fel, illetve adatait kizárólag a jogszabályban engedélyezett határidőig, illetve a játékban résztvevő tiltási nyilatkozatának kézhezvételéig kezeli. Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni. A Szervező kérésre részletes tájékoztatást ad az érintettnek az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról. Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat. 8.2 Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a Játékban, a Játékos gondviselője hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben Játékos nyer a Játékban, akkor a Játékos gondviselője a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, telefonszám) a Szervező nyeremény kézbesítése céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje. Feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező (adatkezelő) jelen Játék lebonyolítása során az nyeremények kézbesítése céljából, a játék időtartama alatt felhasználja, valamint, hogy azokat az általa megadott adatok feldolgozásával megbízott adatfeldolgozók részére továbbítsa ugyanezen célra. A Játékosok gondviselőinek személyes adatait a Szervező kizárólag a Játékosok gondviselőivel történő kommunikációra használja, majd azokat a nyeremény sikeres átadása után törli.

  1. Kizárás

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akiknek gondviselője a nyeremény játékszellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. Felhívjuk a Játékosok gondviselőinek figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén, értesítés nélkül kizárja a Játékos gondviselőjét a Játékból.

  1. Vegyes rendelkezések

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra. Ezt a rajzpályázatot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.